Vermits de man en inspirator achter Wikileaks, met ‘transparante informatie’ een belangrijk instrument in het burgerlijk kritisch denken gaf, is het niet verwonderlijk dat de boemerang om het spreekwoordelijke hoekje komt gluren:

New Statesman – Legal myths about the Assange extradition.

Verbazend toch, zoniet ontluisterend, hoeveel Assange fanboys and -girls vooral excelleren in  zelotische aanbidding van hun held, die het zich met een onverstoord messianistisch flegma laat welgevallen, vanop een balkon alwaar hij zijn trouwe volgelingen toespreekt. De vraag is of Wikileaks op termijn niet beter af is zonder Assange, dan met. Klein vervelend detail: Assange is Wikileaks. Catch-22.

Advertenties