Hoewel ik me niet echt geroepen voel veel over politiek te bloggen wegens al snel sukkelend in een verraderlijk moeras van welles-nietes drijfzand, moet ik 2 weken na de gemeenteraadsverkiezingen toch iets kwijt: de ongelooflijk ongelukkige media-merchandising van NVA. Wie haalt het nu in zijn hoofd, terwijl die arme Patrick Janssen, half beschonken een verkiezingsnederlaagtraantje plengt in het glas van Gene Bervoets, om de Lange Marsch van de Zuiderkroon naar het Stadhuis in te zetten? Om vervolgens vanop het balkon van het Schoon Verdiep, met de allure van een Vlaamsche Caesar, alle Vlaamse Baniers te groeten. La Homans kon amper nog lucht happen na het fikse marstempo; ze had duidelijk niet de marathon conditie van Protein Bart. Ofwel fluisterde ze hem in ‘Memento Mori‘. Bart had er geen oren naar; die zaten vol laurierkrans.

2 weken later vindt Bart De Wever een varkenskop op zijn voetpad (zeg niet ‘trottoir’); ik ga er vanuit dat Tobback Den Oude Knorpot dit ding niet zelf daar gedeponeerd heeft. Wie weet is het wel een totaal uit de hand gelopen spin story die in feite niet meer om het lijf heeft dan de toevallige vondst van een wansmakelijke Halloween prank;-)

En wat is dat toch met Terzake: sinds die extreme make-over van het decor is het niet meer goed gekomen: gasten zitten half verborgen achter glas, pilonen of ander schabouwelijk decorstuk; de tunes trekken op niets en debatten zijn geen dialogen of gesprekken meer, maar puur schreeuwtirades en gescheld. Geen wonder dat ik een nieuwe haven gevonden heb in De Kruitfabriek, waar een deftig diepgaand gesprek over politieke en economische thema’s wel rustig kan plaatsvinden met een anchor (hoedje af voor Tom Lenaerts) die de juiste vragen stelt.

Advertenties